HİZMETLER

Siber güvenlik, Sistem ve Ağ konularında müşterilerimize sunulan çözümlerle birlikte, bu çözümlerin başarılı bir biçimde uygulanması, Kuruluşun idari ve teknik yapısına uyarlanması, Kuruluş içinde çözümlerle ilgili farkındalığın oluşturulabilmesi için gerekli her tür danışmanlık ve teknik destek hizmetleri, yeterli bilgi ve deneyime sahip uzman kadromuz tarafından sağlanmaktadır.

Sağlanacak hizmetlerin kapsamı ve süresi tamamen Kuruluşun ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Kuruluşların ihtiyaç duyduğu uçtan uca çözümleri destekleyici analiz ve tasarım çalışmaları, eğitimler ve ürün testleri periyodik olarak ya da isteğe bağlı olarak yapılmakta, çalışmaların sonuçları uygun formatta Kuruluş ile paylaşılmaktadır.

Danışmanlık ve teknik destek hizmetlerinin raporları içinde, mevcut durum, hedefler, ön gereksinimler, öneriler, vb. Kuruluş yönetimine ışık tutacak önemli başlıklar yer almaktadır.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.